I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี 

ข่าวสาร

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี

26 ตุลาคม 2561 333

              นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารรัฐ       ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561