I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศพิธีปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2018 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศพิธีปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2018

19 ตุลาคม 2561 321

         ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ธพส. ได้จัดพิธีปิดกิจกรรม Kids Day Camp 2018 โดยมีบุตรและหลานรวมทั้งผู้ปกครองซึ่งเป็นข้าราชการภายใน ภายนอกอาคารศูนย์ราชการฯ และชุมชนเขตหลักสี่  โดยมีนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ ธพส. รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 8-12 และวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561