I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร (รัชกาลที่ 9) 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร (รัชกาลที่ 9)

11 ตุลาคม 2561 265

                 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการ รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561