I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่

05 ตุลาคม 2561 409

            นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการธพส. รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ พร้อมนายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ และนางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์คนใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561