I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 160 ปี กรมบัญชีกลาง 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 160 ปี กรมบัญชีกลาง

05 ตุลาคม 2561 373

          นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ กรรมการธพส. รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ พร้อมนางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์    รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี กรมบัญชีกลาง เมื่่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561