I-face

อัลบั้ม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • คณะนักธุรกิจชาวเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์ 

ข่าวสาร

คณะนักธุรกิจชาวเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมอาคารธนพิพัฒน์

03 ตุลาคม 2561 383

          ผู้แทนชาวเยอรมัน ได้ขอเข้าชมอาคารธนพิพัฒน์ เนื่องจากอาคารธนพิพัฒน์เป็นอาคารประหยัดพลังงานและได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี (DGNB) โดยมีนายฉัตรวิชญ์ เสริมดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมโครงการ Sky Running เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561