I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

03 ตุลาคม 2561 418

          นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายนโยบาย เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561