I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

03 ตุลาคม 2561 449

          นางสาวภคพร ช้อนทอง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร เข้าร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561