I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมงานวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมงานวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

01 ตุลาคม 2561 317

          นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายนโยบาย เข้าร่วมงานวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561 ณ ห้องสัมมนา 3003 ชั้น 3 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561