I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม "กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2/2561" 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม "กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2/2561"

28 กันยายน 2561 286

          ธพส. เข้าร่วมกิจกรรม "กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2/2561" โดยในกิจกรรมได้มีการบรรยายจากอาจารย์จตุพร ชมภูนิช ในหัวข้อ การทำงานอย่างมีความสุข พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน  ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุม 4 อาคารธนพิพัฒน์