I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอศึกษาดูงาน "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระบบ Solar Roof" 

ข่าวสาร

การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอศึกษาดูงาน "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระบบ Solar Roof"

10 กันยายน 2561 182

          การไฟฟ้านครหลวง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขอศึกษาดูงาน "การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนระบบ Solar Roof" ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 4 อาคารธนพิพัฒน์ ชั้น 1 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ