I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ ปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ ปี 2561

10 กันยายน 2561 352

          ธพส. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่พาณิชย์ ปี 2561 โดยในกิจกรรมได้มีการบรรยาย เรื่อง CG     & CSR ธุรกิจยุค 4.0 โดยนายสุวัฒน์ ทองธนากุล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และจับฉลากมอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมตอบคำถาม พร้อมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ศูนย์ประชุมทรงกลม ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561