I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดพิธีมอบหลอดไฟ LED ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรม LED เพื่อโรงเรียน ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) 

ข่าวสาร

ธพส. จัดพิธีมอบหลอดไฟ LED ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรม LED เพื่อโรงเรียน ณ โรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ)

22 พฤศจิกายน 2560 182

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ ธพส. พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้ร่วมพิธีเปิดมอบหลอดไฟ LED ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรม LED เพื่อโรงเรียนทุ่งสองห้อง (คุปตัษเฐียรอุทิศ) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560