I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดพิธีมอบโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรมแสงสว่างเพื่อชุมชน ปี 2 ณ สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมฯ 

ข่าวสาร

ธพส. จัดพิธีมอบโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรมแสงสว่างเพื่อชุมชน ปี 2 ณ สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 อาคารศูนย์ประชุมฯ

22 พฤศจิกายน 2560 156

นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการ ธพส. และกรรมการ ได้มอบโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ในโครงการด้านพัฒนาชุมชน กิจกรรมแสงสว่างเพื่อชุมชนปี 2 โดยมีผู้รับมอบเป็นผู้แทนชุมชนซอยพัชราภา (ซอยวิภาวดี 70) ณ สำนักงาน ธพส. ชั้น 1 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560