I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศ งานเปิดตัว Grand Openning อาคารธนพิพัฒน์ 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ งานเปิดตัว Grand Openning อาคารธนพิพัฒน์

21 สิงหาคม 2561 871

           ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว Grand Openning อาคารแห่งใหม่ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยใช้ชื่ออาคารว่า อาคารธนพิพัฒน์ โดยในงานได้ชมความทันสมัยของอาคารใหม่และจุดเด่นต่างๆ  ของอาคาร โดยมีนางบัณฑรโฉม แก้วสะอาด กรรมการ ธพส. และนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมกันเปิดอาคารธนพิพัฒน์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ในเวลา 18.00 น. ณ อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ