I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพนิ่ง 

ข่าวสาร

ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพนิ่ง

09 สิงหาคม 2561 1,033

ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพนิ่ง "อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน"
เป็นภาพนิ่งงานสร้างสรรค์ภายในโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
รางวัลการประกวดมูลค่ารวม 159,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2142-2203

 

ไฟล์แนบ

รายละเอียดโครงการประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยังยื
ใบสมัครประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยังยืน”