I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ

30 ตุลาคม 2560 187

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ