I-ig I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร เข้าแสดงความยินดีกับนางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ในตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 

ข่าวสาร

นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร เข้าแสดงความยินดีกับนางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ในตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9

10 ตุลาคม 2560 177

ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 นายวรชัย ตั้งคุณาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร พร้อมคณะ เข้าแสดงความยินดีกับนางสาวสัจจาภรณ์ ขนิษฐบุตร ในตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ