I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมใจปลูกต้นแสงจันทร์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมใจปลูกต้นแสงจันทร์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561

07 มิถุนายน 2561 519

          นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ รองประธานกรรมการ ธพส. คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ ธพส. ร่วมใจปลูกต้นแสงจันทร์ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารศูนย์ประชุมฯ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561