I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่ 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่

24 พฤษภาคม 2561 546

          นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ณ สำนักงานกรมสรรพากร ถ.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561