I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

24 พฤษภาคม 2561 193

         นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561