I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 85 ปี 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 85 ปี

23 พฤษภาคม 2561 319

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายนโยบาย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 85 ปี โดยมีนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีด้านบริหาร และนายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ด้านเหรียญกษาปณ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง