I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ข่าวสาร

ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

23 พฤษภาคม 2561 179

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางจิรสา วงศ์ธรรมสรณ์ รองกรรมการผู้จัดการสายนโยบาย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ