I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายประภาศ คงเอียด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ข่าวสาร

ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายประภาศ คงเอียด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

23 พฤษภาคม 2561 248

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายสุเมธ ดํารงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ อาคาร SME BANK ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพฯ