I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 

ข่าวสาร

ธพส. จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูงเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

11 เมษายน 2561 261

             ธพส. ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง  โดยมีเจ้าหน้าที่ ธพส. ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย เป็นหนึ่งในประเพณีอันดีงาม ถือเป็นแนวปฏิบัติกันมา นอกจากเป็นวันปีใหม่ของไทยแล้ว ยังเป็นวันที่ได้แสดงความกตัญญู ความเคารพ ระลึกถึงผู้อาวุโส รวมทั้งขอพรจากผู้อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต ณ หน้าห้องประชุม 1 สำนักงาน ธพส. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561