I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. และสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางพัฒนาปรุงปรับการดำเนินงานด้านการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ณ สำนักงาน ธพส. 

ข่าวสาร

ธพส. และสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางพัฒนาปรุงปรับการดำเนินงานด้านการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ณ สำนักงาน ธพส.

05 เมษายน 2561 308

          ธพส. และสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางพัฒนาปรุงปรับการดำเนินงานด้านการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยมีนายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ให้การต้อนรับและนำเสนอประวัติความเป็นมา ผลงาน และการบริหารจัดการของ ธพส. ร่วมกับผู้บริหารธพส. ให้แก่คณะผู้บริหารของสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล และได้เข้าเยี่ยมชม โครงการ Solar Rooftop และโครงการห้องน้ำ 5 ธาตุ ณ ห้องประชุม 1 ธพส. ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561