I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. จัดกิจกรรม "กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 ประจำปี 2561" 

ข่าวสาร

ธพส. จัดกิจกรรม "กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 ประจำปี 2561"

28 มีนาคม 2561 345

                  ธพส. จัดกิจกรรม "กรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 1 ประจำปี 2561" โดยในกิจกรรมได้มีการนำเสนองานตามโครงการพัฒนาคุณภาพงานที่มุ่งเน้นความเป็นนวัตกรรมภายใต้แผนการพัฒนาภาวะผู้นำประจำปี 2560 และกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้พนักงานทราบเรื่องโครงการสำนักงานใหม่ ความคืบหน้าโครงการโซนซี และโครงการใหม่อื่นๆ ของ ธพส. และการสื่อสารอื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม โรงแรมเซ็นทราฯ เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 13.30 น.