I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. เข้ารับรางวัล "อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ประเภทสำนักงาน " ในงาน MEA Energy Saving Building Aword 2017 

ข่าวสาร

ธพส. เข้ารับรางวัล "อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ประเภทสำนักงาน " ในงาน MEA Energy Saving Building Aword 2017

27 มีนาคม 2561 367

              นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้ารับรางวัล "อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ" ประเภทสำนักงาน ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร โดยอาคารที่ได้รับรางวัล ได้แก่ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ชั้น 7 สยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ