I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อให้ทดลองใช้ในอาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อให้ทดลองใช้ในอาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

08 มีนาคม 2561 563

          นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อทดลองใช้ในอาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ และได้เยี่ยมชมห้องน้ำ CORE W3 ชั้น และ ชั้น 2 รวมทั้งนำ EM Ball ใส่บ่อน้ำ บริเวณทางเชื่อม ประตู 3 ชั้น 2 (ทิศตะวันตก)