I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) 

ข่าวสาร

ธพส. ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

23 กุมภาพันธ์ 2561 331

          ธพส. ได้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยมีคุณพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ปากเกร็ด จ.นนทบุรี