I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นางสาวภคพร ช้อนทอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน 117 ปี 

ข่าวสาร

นางสาวภคพร ช้อนทอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน 117 ปี

20 กุมภาพันธ์ 2561 300

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวภคพร ช้อนทอง รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร ธพส. เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน 117 ปี ณ กรมที่ดิน ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ