I-face

การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

อัลบั้ม

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส. 

ข่าวสาร

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 กรรมการผู้จัดการ ธพส.

01 กุมภาพันธ์ 2561 693

          บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ณ สำนักงาน ธพส. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561