I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา 

สมัครงาน

ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา

236 25 พฤษภาคม 2564

ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

ผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา