I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • ประกาศ 
  • สมัครงาน 
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 2 อัตรา 

สมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 2 อัตรา

434 12 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 2 อัตรา

กรอกข้อมูลสมัครงาน

ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหารอาคาร จำนวน 2 อัตรา