I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

  • หน้าแรก
  • อัลบั้ม 
  • กิจกรรมปี 2560 
  • ธพส. ได้ศึกษาดูงานบริษัทในเครือ ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ณ อำเภอวังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา 

ธพส. ได้ศึกษาดูงานบริษัทในเครือ ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ณ อำเภอวังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา