I-face

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบาย

  • หน้าแรก
  • อัลบั้ม 
  • กิจกรรมปี 2564 
  • ธพส. จัดกิจกรรมวัน CG Day 2021 แบบออนไลน์ 

ธพส. จัดกิจกรรมวัน CG Day 2021 แบบออนไลน์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 นายยุทธนา หยิมการุณ ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นประธานกล่าว เปิดงานวันธรรมาภิบาล (CG Day)