I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 ปลัดกระทรวงยุติธรรม

08 มกราคม 2561 24

          นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. พร้อมคณะเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ 2561 นายวิศษฏ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561