I-ig I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายพิสุทธิ์ ศรีขจร ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ข่าวสาร

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายพิสุทธิ์ ศรีขจร ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

17 ตุลาคม 2560 15

ในวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพส. ร่วมแสดงความยินดีกับนายพิสุทธิ์ ศรีขจร ในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์